What is fatigue? We are all familiar with the feeling of fatigue after exercise or a long period of concentration. Sometimes, however, fatigue can be felt in a way that does not seem normal. Despite resting, and a good night’s sleep, fatigue occurs after minimal effort, is prolonged and limits your usual activity. It can […]

Trots att den vetenskapliga forskningen inte har kunnat bevisa hur zonterapi fungerar, kan begreppet cellminne- hjärnans sätt att lagra och återhämta information erbjuda en användbar och trovärdig förklaring. Eftersom hjärnan lagrar all våra upplevelser kommer den också ihåg det som bevisligen har förändrats och saker som vi tror att vi har glömt. Av den anledningen

Hur zonterapi fungerar?Read More »

Zonterapi är en behandlingsform som sägs kunna bota sjukdomar i hela kroppen. Behandlingsformen har använts i tusentals år och härstammar ifrån Kina men används mycket i hela Asien.